WIPER MOTOR 251-955-119
WIPER MOTOR 251-955-119
  • WIPER MOTOR

  • OE Ref. No.: 251-955-119

  • For T3 79-92

  • 12V / 30W